Administrata e Fakultetit Ekonomik


Sekretar i Fakultetit Ekonomik Zyrtar për Shërbim të Studentëve
Ma.sc. Naser Buzhala BA. Kushtrim Rrakaqi
naser,buzhala@uni-prizren.com kushtrim.rrakaqi@uni-prizren.com

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Universiteti i Prizrenit"

Qasja - SMU (SEMS)

Qasja - SMU (SEMS)

SEMS