Administrata e Fakultetit të Shkencave Kompjuterike

Sekretar i Fakultetit të Shkencave Kompjuterike Zyrtar për Shërbim të Studentëve
Ma.sc. Arbnore Shehu Zëmirë Bresilla-Dakaj
arbnore.shehu@uni-prizren.com zemire.bresilla.dakaj@uni-prizren.com

 

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Universiteti i Prizrenit"

Qasja - SMU (SEMS)

Qasja - SMU (SEMS)

SEMS