Studentët

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

Pranime në Universitet

PRANIMI NË NIVELIN E PARË TË STUDIMEVE NË UNIVERSITETIN I PRIZENIT

  • Studimet në Universitetin e Prizrenit kanë për qëllim arsimimin profesional dhe kualifikimin shkencor të studentëve nëpërmjet integrimit të mësimit me kërkimin.
  • Universiteti i Prizrenit ofron programe studimi në fushat e shkencave kompjuterike, ekonomike, juridike dhe të marrëdhënieve ndërkombëtare.
  • Programet e studimit universitar organizohen në dy nivele : Bachelor dhe Master.
  • Çdo person që ka përfunduar me sukses maturën shtetërore, ka të drejtë të kandidojë për t'u pranuar në ciklin e parë të studimeve të UK.
  • Nivelin e parë të studimeve në UPZ mund ta ndjekin edhe studentë të huaj, bazuar në marrëveshjet dypalëshe ose shumëpalëshe.
  • Nivelin e parë të studimeve mund ta ndjekin edhe shtetas shqiptarë e të huaj që kanë përfunduar studimet e larta (program studimi i dytë), kundrejt pagimit të tarifës \së cak- tuar.
  • UPZ ka të drejtë të përcaktojë kritere të veçanta për përzgjedhjen e kandidatëve, të cilët kanë mbaruar maturën shtetërore, për t'u pranuar në nivelin e parë të studimeve. Këto kritere bëhen publikisht të njohura nga UPZ, të paktën një vit para fillimit të pranimeve të radhës në institucion, së bashku me informacionin e nevojshëm mbi fakultetin përkatës dhe programet që ofron.

PRANIMI NË NIVELIN E DYTË TË STUDIMEVE NË UNIVERSITETIN E PRIZRENIT

Kanë të drejtë të aplikojnë për t'u regjistruar në programin e studimeve për fitimin e Diplomës së Nivelit të Dytë "Master profesional" kandidatë që kanë përfunduar një program studimi të Nivelit të Parë, si dhe plotësojnë standardet akademike të kritereve të pranimit të përcaktuara në rregulloret mësimore te programeve të studimit të çdo fakulteti. Kriteret akademike duhen të mbajnë parasysh meritën e kandidatëve.

KRITERET E PRANIMIT TË KANDIDATËVE

Në këtë program do të marrin pjesë studentët që kanë mbaruar nivelin e parë të studimeve dhe janë diplomuar në fushat përkatëse në Universitetin e Prizrenit, si dhe studentë nga universitete të tjera që plotësojnë kriteret dhe duan të marrin diplomën ““Master" në drejtimet përkatëse.

Kriteret dhe procedurat e pranimit të kandidatëve pasqyrohen në Statutin e Universitetit te Prizrenit në bazë të rekomandimeve të Këshillit të Arsimit të Lartë dhe të Shkencës.

Fakultetet do të shpallin publikisht në kohën e duhur Programin e Studimit “Master" për t'u njohur nga të gjithë kandidatët e interesuar.

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Daha fazla

Rekomandimet

" Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas, Prizren, Rinor Nuhiu, Zyrtar për Komunikim, Aktiviteti i USAID Drejtësia Vlen. Në fund pati diskutim në mes të panelistëve dhe pjesëmarrësve mbi të gjeturat dhe rekomandimet e raportit: Hartëzimi i nevojave të Komuniteteve për Drejtësi. "

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas