Project Description


Strategic Support for the Development of Sustainable QA Structures at the Newly Public Founded University in Kosova, University of Prizren

Project title: Strategic Support for the Development of Sustainable QA Structures at the Newly Public Founded University in Kosova, University of Prizren no. 517482

Project duration: 15/10/2011-14/10/2014

Project partners:

• Osnabrueck University of Applied Sciences, Germany

• University of Prizren, Kosova

• University of Edinburgh, United Kingdom

• University of Girona, Spain

• Chalmers University of Technology, Sweden

• WUS Kosova, Kosova

• Ministry of Education, Science and Technology of Kosova

• Kosovo Accreditation Agency, Kosova

• WUS Austria, Austria

Project Description: The wider project objective is to provide strategic support to the newly established public university in Kosova, University of Prizren (UPPz), in establishing the framework for QA at all university levels, including capacity building for ensuring its ongoing sustainability. Thus, the project aims to support UPPZ in adapting and implementing Standards and Guidelines for QA in the EHEA and on achieving objectives of Bologna process, Strategy of Higher Education in Kosova for the period 2005-2015, Kosova Education Strategic Plan 2011-2016, Europe 2020 Strategy, as well as the Strategic framework for EU cooperation in education and training (2020).

Specific project objectives:

• To develop a QA Strategy in line with the Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area;

• To support the university management structures;

• To provide capacity building through the development of training modules for teaching and administrative staff;

• To support the establishment of Student Support Services;

• To strengthen the information technology system.

Target groups:

The main project beneficiary is University of Prizren in Kosova, which addresses to all the levels of the institutions: management, academic and administrative staff, students, companies and other local relevant stakeholders.

Funded by: European Commission through 4th Call TEMPUS IV (EACEA N° 32/2010)

Project link: www.qauppz.net

 

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Rezultatet përfundimtare për regjistrim të afatit të dytë (II) në studime Bachelor në Universitetin "UKSHIN HOTI" Prizren për vitin Akademik 2018/2019 sipas njësive Akademike.   Fakulteti i Filologjisë: Departamenti: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe Departamenti: Gjuhë dhe Letërsi Gjermane   Fakulteti Juridik: Departamenti: Juridik   Fakulteti i Shkencave të Jetës dhe Mjedisit: Departamenti: Shkencat e Pyjeve dhe Mjedisit Departamenti: Agrobiznesi   Fakulteti i Edukimit: Departamenti: Parashkollor - Gjuhë Shqipe Departamenti: Parashkollor - Gjuhë Turke Departamenti: Parashkollor - Gjuhë Boshnjake Departamenti: Fillor - Gjuhë Turke Departamenti: Fillor - Gjuhë Boshnajke   Fakulteti i Shkencave Kompjuterike: Departamenti: Dizajnimi Softuereve (SD) Departamenti: Teknologjitë e Informacionit dhe Telekomunikimit (TIT) Departamenti: Teknologjitë e Informacionit dhe Telekomunikimit (TIT- Gj. Turke) Departamenti: Teknologjitë e Informacionit dhe Telekomunikimit (TIT - Gj. Boshnjake)   Fakulteti Ekonomik: Departamenti: Administrim Biznesi Departamenti: Menaxhment Ndërkombëtar   Regjistrimi dhe fotografimi i studentëve të pranuar do të bëhet nga data 01.10.2018 deri më 05.10.2018 prej orës 10:00-15:00 (shih tabelën). Vëretje:Kandidatët të cilët nuk arrinjë të regjistrohen (fotografohen) sipas datave të shënuara do ta humbin mundësinë e regjistrimit, andaj luten studentët që t’i përmbahen afateve të caktuara. Fakulteti Departamenti Data e fotografimit Ora 1 Juridik Juridik 01-05.10.2018 10:00 - 15:00 2 Ekonomik Administrim Biznesi 01-03.10.2018 10:00 - 15:00 Menaxhment Ndërkombëtar 04-05.10.2018 10:00 - 15:00 3 FSHK T I T 01-03.10.2018 10:00 - 15:00 S D 04-05.10.2018 10:00 - 15:00 4 Edukim Parashkollor –Sh.B.T 01-03.10.2018 10:00 - 15:00 Fillor- Bos. Tur. 04-05.10.2018 10:00 - 15:00 5 Filologjisë Gjuhë dhe Letërsi Shqipe 01-03.10.2018 10:00 - 15:00 Gjuhë dhe Letërsi Gjermane 04-05.10.2018 10:00 - 15:00 6 FSHJM Shkencat e Pyjeve dhe Mjedisit 01-03.10.2018 10:00 - 15:00 Agrobiznes 04-05.10.2018 10:00 – 15:00 "

Rezultatet përfundimtare për regjistrim të afatit të dytë (II) në studime Bachelor në Universitetin "UKSHIN HOTI" Prizren për vitin Akademik 2018/2019 sipas njësive Akademike.

Rezultatet përfundimtare për regjistrim të afatit të dytë (II) në studime Bachelor në Universitetin "UKSHIN HOTI" Prizren për vitin Akademik 2018/2019 sipas njësive Akademike.