Emri dhe mbiemri (Titulli Akad)

Prof. asoc. dr. Vedat Bajrami

Pozita:

Prodekan

Telefoni i punes (Mobil dhe Fix)

+383 (0)44 278 897

E-mail:

vedat.bajrami@uni-prizren.com

Office Hours (oret kur je present ne UPz)

Çdo ditë pune

 

Vedat Bajrami - CV