Fakulteti i Edukimit

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

Vedat Bajrami CV

Emri dhe mbiemri (Titulli Akad)

Prof. ass.dr. Vedat Bajrami

Pozita:

Prodekan

Telefoni i punes (Mobil dhe Fix)

+383 (0)44 278 897

E-mail:

vedat.bajrami@uni-prizren.com

Office Hours (oret kur je present ne UPz)

Çdo ditë pune