Summary

 

Xhevahir Bajrami mori Ph.D. e tij Teza në vitin 2013 me titull "Dynamic Modeling and Simulation of a Biped Robot " në Shkencat e teknikes - robotikës nga  Universitetit teknik i Vijenes “ Vienna University of  technology”.

Xhevahir Bajrami mori MSc. e tij Teza në vitin 2010 me titull " Modelimi dhe rregullimi i drejtimit të automjetit (robotit mobil) me përdorim të rregullatorëve fuzzy logjik " në Shkencat e robotikes nga Universitetit I Prishtinë.

Xhevahir Bajrami mori BSc. e tij Teza në vitin 2006 me titull " Lëvizjet e Robotëve me dy Këmbë (Biped) " në Shkencat e teknike - robotikës nga Universitetit i Prishtinë.

Ai ka publikuar dokumente të shumta në revista dhe konferenca ndërkombëtare, kryesisht në fushën e magazinimit të robotiëks dhe intelegjences artificiale

 

Autobiografia - CV