Summary

 

Zirije Hasani ka filluar studimet e Doktoraturës në Shkurt 2013, në Univerzitetin e Kirilit dhe Metodit në Shkup, Fakulteti i Shkencave Kompjuterike.. Fusha e hulumtimit: Analizimi i të dhënave të mëdha në kohë reale.

Zirije Hasani mori Msc. e saj Teza në vitin 2012 me titull "Programimi dhe mirëmbajtja e aplikacioneve për publikim të revistave online" në Shkenca Kompjuterike nga Universiteti i Evropës Jug Lindore, Maqedoni.

Zirije Hasani mori BSc. e saj Teza në vitin 2012 me titull "Dizajnimi dhe simulimi i numëruesve me modul të çfardoshëm" në Shkenca Kompjuterike nga Universiteti i Evropës Jug Lindore, Maqedoni.

Ajo ka publikuar dokumente të shumta në revista dhe konferenca ndërkombëtare, kryesisht në fushën e bazave të të dhënave dhe web programimit. Hulumtimet e tanishme të saj kryesisht janë Data mining, Real Time Big Data Analytic, Grid Computing, Semantic Web, Analizimi i bazave të të dhënave, Web programim.

 

Autobiografia - CV (Shqip)

Autobiografia - CV (English)