DOGAĐAJI

Universiteti i Prizrenit

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140 
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

Podrška otvaranju smjera na bosanskom na UPZ

08 Juli 2015

 

Rektor Univerziteta "Ukshin Hoti" u Prizrenu, Ramë Vataj, zajedno sa ministrom obrazovanja, Arsimom Bajramijem, sastali su se jučer sa predstavnicima bošnjačke zajednice, koje je predvodila potpredsjednica Skupštine Kosova, Dude Balje, kako bi razgovarali o zahtjevima Bošnjaka za otvaranje novog smjera na bosanskom jeziku u okviru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Prizrenu (UPZ).

­­

 

Prema saopštenju UPZ-a, ministar Bajrami i rektor Vataj su izjavili da u načelu podržavaju ovakav zahtjev i u skladu mogućnosti i kapaciteta koje Univerzitet u Prizrenu ima radiće da ovo postane realnost u budućnosti.

Ministar Bajrami je naglasio da su spremni da se otvori novi smjer na bosanskom jeziku na UPZ, dodajući da će raditi na pronalaženju stručnog kadra koji će predavati na ovom fakultetu.

Rektor Vataj je podsjetio da je nekoliko puta naglasio da podržava otvaranje novih programa na bosanskom i turskom, ali zakonski uslovi moraju biti ispunjeni. On je rekao da se o zahtjevu raspravljalo na Senatu UPZ-a, ali je razmotreno da je on predat sa zakašnjenjem, i zbog kratkog  vremena koje je preostalo za pripremu svih relevantnih materijala i naveo da postoji problem nostrifikacija diploma većine kadrova iz bošnjačke zajednice.

Vataj je također rekao da bi trebalo povećati broj radnika kojima bi bilo dozvoljeno da budu angažovani na UPZ-u i relevantan budžet, što se može uraditi u Skupštini Kosova, u kojoj je Duda Balje potpredsjednica.

Potpredsjednica Skupštine i predstavnica bošnjačke zajednice, Duda Balje, je naglasila potrebu za otvaranjem novog smjera na bosanskom jeziku u sklopu Ekonomskog fakulteta, u skladu sa postojećim mogućnostima. Ona je izrazila da je svjesna trenutnih problema i naglasila da se nada da će zajedno raditi na prevazilaženju istih.

 

 

<< Natrag

Univerzitet

Univerzitet u Prizrenu “Ukshin Hoti” osnovan je 2010. godine odlukom Vlade Kosova. Sjedište Univerziteta je u Prizrenu, jednom od najstarijih gradova na...

Procitajte vise

Rekomandimet

""

Pristup - SMU (SEMS)

Pristup - SMU (SEMS)

Pristup - SMU (SEMS)