DOGAĐAJI

Universiteti i Prizrenit

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140 
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

Univerzitet u Prizrenu: Sporazum o saradnji sa Univerzitetom u Tuzli

07 Decembar 2015

Univerzitet "Ukshin Hoti" u Prizrenu postigao je sporazum o saradnji sa Univerzitetom u Tuzli.

 

Sporazum o saradnji dva univerziteta su u prostorijama  Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije u Prištini potpisali prof. dr. Ramë Vataj, rektor Univerziteta u Prizrenu i prof. Dr. Enver Halilović, rektor Univerziteta u Tuzli. Potpisivanju sporazuma je prisustvovao i prorektor za međunarodne odnosedr.sc. Sadik Idrizi.

Rektori dva univerziteta su istakli značaj ovog sporazuma koji predviđa razmjenu akademskog i administrativnog osoblja, razmjenu studenata, zajednička naučna istraživanja i studije, sudjelovanje na seminarima i akademskim sastancima, razmjena objavljenih akademskih materijala, kao i ostale informacije.

<< Natrag

Univerzitet

Univerzitet u Prizrenu “Ukshin Hoti” osnovan je 2010. godine odlukom Vlade Kosova. Sjedište Univerziteta je u Prizrenu, jednom od najstarijih gradova na...

Procitajte vise

Rekomandimet

""

Pristup - SMU (SEMS)

Pristup - SMU (SEMS)

Pristup - SMU (SEMS)