REKTORAT

 


Prof. Dr. Ramë Vataj, - REKTOR

 


Prorektor za nastavu i nauku

Prof. Ass. Dr. Malush Mjaku

 


Prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta

Dr. sci Sadik Idrizi

 

 

Blerta Hajra – Asistent u kancelariji rektorata

Univerzitet

Univerzitet u Prizrenu “Ukshin Hoti” osnovan je 2010. godine odlukom Vlade Kosova. Sjedište Univerziteta je u Prizrenu, jednom od najstarijih gradova na...

Procitajte vise

Rekomandimet

""

Pristup - SMU (SEMS)

Pristup - SMU (SEMS)

Pristup - SMU (SEMS)