VIJESTI

Universiteti i Prizrenit

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140 
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

Međunarodni simpozij za profesionalne škole - značaj stručnog obrazovanja u svijetu

05 Januar 2016

Za više otvori link:

http://www.umyos.org/en/

<< Natrag

Univerzitet

Univerzitet u Prizrenu “Ukshin Hoti” osnovan je 2010. godine odlukom Vlade Kosova. Sjedište Univerziteta je u Prizrenu, jednom od najstarijih gradova na...

Procitajte vise

Rekomandimet

""

Shkencat Kompjuterike

Shkencat Kompjuterike

Shkencat Kompjuterike