image_pdfimage_print
You are here:

Pozicioni: Profesor i Asocuar
Angazhimi: Profesor i rregullt
Titulli: Prof. ass. dr. Shkelqim Millaku

Autobiografia – CV

Autobiografia – CV (English)

 

Orari i konsultimeve:

E hënë, ora: 9:00 – 10:0
E premte, ora: 9:00 – 10:00

.

2009 – 17.3.2011, Doktor i Shkencave Filologjike, (Universiteti publik,Shën Kirili e Metodi, Filologji “Bllazhe Koneski” Shkup). Fusha e specializimit, Struktura morfosintaksore e formimit të emrit ndërmjet shqipes dhe anglishtes.

Disertacioni i doktoraturës është punuar, studiuar, shkruar dhe mbrojtur në tri gjuhë:

a. Shqip,

b. Anglisht,

c. Maqedonisht.

2004 – 2007 studimet pasuniversitar në Universitetin e Prishtinë, Fakultetin  e  Filologjisë, Prishtinë. Tema e magjistraturës: Kompozitat në revistën “Përpjekja shqiptare”, të cilën e kam mbrojtur, më 14 shtator 2007.

2008 në Master të gjuhës angleze (me provime diferenciale)

2001 – 2003 studimet themelore në Universitetin e Prishtinës, Fakultetin e Filologjisë, Prishtinë.  Drejtimi: Gjuhë dhe letërsi shqipe, të cilat i kam mbaruar me notë mesatare mbi tetë (dhe kryer njëherazi një vit para afati). Profesor.

Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.