You are here:

Bashkëpunimi me partnerët Vendor

10/02/2020

Komuna e Suharekës, Kosovë

10/02/2020

Komuna e Dragashit, Kosovë

14/02/2020

PRIZRENI MUNICIPALITY, KOSOVA

14/02/2020

Biblioteka Prizren

14/02/2020

National Library of Kosovo "Pjetër Bogdani"

21/02/2020

Kosovar-German Innovation and Training Park (ITP) Prizren

13/11/2020

Teach for Kosova, Kosova

05/11/2019

Loyola-Gymnasium, Prizren/Kosovë

16/07/2019

CARITAS

01/07/2019

Kallxo.com, Kosova

14/03/2019

Gjykata Themelore në Prizren, Kosovë

14/03/2019

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Kosovë

10/02/2020

Universiteti "KADRI ZEKA", Kosovë

14/03/2019

Universiteti "HAXHI ZEKA", Kosovë

14/03/2019

Universiteti "FEHMI AGANI", Kosovë

14/03/2019

Universiteti i Prishtinës "HASAN PRISHTINA", Kosovë