You are here:

Botimet Grabitqare

Universiteti “Ukshin Hoti” Prizren angazhohet në luftën kundër botimeve grabitqare, duke u përpjekur të sigurojë një mjedis akademik të përkushtuar për cilësinë shkencore dhe integritetin akademik.

 Por, çfarë është në të vërtetë botimi grabitqar?

Në esencë, botimi grabitqar është një praktikë e papranueshme në botën e shkencës, ku një revistë apo një botues ofron shërbime botimi në këmbim të pagesës së tarifave të publikimit, por nuk i kryen detyrat dhe procedurat e nevojshme për të garantuar cilësinë dhe integritetin e shkencës. Kjo përfshin mungesën e proceseve të rishikimit nga kolegët dhe punës redaktoriale, e cila është e nevojshme për të siguruar standarde të larta shkencore.

Në Universitetin e Prizrenit, kundërshtimi i botimeve grabitqare është një pjesë e qëndrueshme e politikave dhe praktikave akademike. Në këtë institucion, respektimi i kritereve të shkencës së mirëfilltë dhe përpjekjet për të përforcuar cilësinë e publikimeve shkencore janë thelbësore. Për këtë arsye, Universiteti i Prizrenit i inkurajon studiuesit dhe akademikët të shmangin bashkëpunimin me botuesit grabitqarë dhe të zgjedhin rrugën e publikimeve në revista me reputacion të pranuara dhe të njohura ndërkombëtarisht për standardet e tyre të larta shkencore.

Përmes mbështetjes së një mjedisi akademik të pastër dhe të përkushtuar ndaj kualitetit, Universiteti i Prizrenit po ndihmon në forcimin e integritetit shkencor dhe në promovimin e një kulture të shkencës së mirëfilltë në të gjithë fushat e dijes. Në Universitetin e Prizrenit, ne besojmë në cilësinë, integritetin dhe përgjegjësinë në shkencë dhe shpresojmë që të gjithë pjesëmarrësit në komunitetin tonë akademik të ndajnë këtë vizion dhe të kontribuojnë në avancimin e dijes së njeriut në mënyrë etike dhe të qëndrueshme.

Shiko kriteret e iniciativës Mendoni!Kontrollo!Dorëzo! , rekomandimet e të cilit janë të disponueshme në shumë gjuhë.

Më shumë informacion

Burimet e mëposhtme ofrojnë informacion dhe sfond të mëtejshëm mbi botimin grabitqar: