Teknologji e Informimit dhe Telekomunikimit – Gjuha Boshnjake

Teknologji e Informimit dhe Telekomunikimit / BSc (180 ECTS)