You are here:

E-Biblioteka

Sistemi e-Biblioteka është program softuerik i zhvilluar për nevoja të Bibliotekës Universitare të Universitetit ”UKSHIN HOTI” Prizren.

Përmes këtij projekti mundësohet menaxhimi i bibliotekave, regjistrimi i librave, lexuesve dhe përdoruesve të sistemit.