You are here:

IMF Library

international-monetary-fund

E-Bibloteka e Fondit Monetar Internacional (IMF), qasja në bibliotek është pa pagesë vetëm nga Kampusi i Universitetit “UKSHIN HOTI” Prizren.

Sqarim: Për të parë përmbajtjen, nuk kërkohet asnjë qasje ose regjistrim. Qasja jepet automatikisht çdo kush që qaser nga Kampusi i Universitetit “UKSHIN HOTI” Prizren. Për të ruajtur përmbajtje personale, kërkime, vendosjen e alarme ose për të shkarkuar të dhëna (në DATËN e FMN-së), përdoruesit duhet të krijojnë një llogari “personale”.

Regjistrimi nuk kërkohet në eLibrary për shkarkimin aktual të botimeve digjitale. Nuk kërkohet për të krijuar një llogari personale. Përdoruesit mund të regjistrohen duke klikuar opsionin “Subscriber Login”  në faqen eLibrary, ose opsionin “Sign in or register” në faqen IMF Data, dhe duke ndjekur udhëzimet e dhëna.

Përdoruesit vetëm do të duhet të regjistrojnë emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin e tyre një herë dhe do të regjistrohen automatikisht në të gjitha platformat çdo herë që hyjnë.

Ju mund të zgjidhni të krijoni një login administrative. Çdo adresë e-mail mund të zgjidhet si emri i përdoruesit për këtë hyrje, pavarësisht nëse e-mail tashmë është regjistruar për një identifikim personal apo jo.