Këshillin Drejtues të UPZ-së e përbejnë:

 

  • PhD(c)  Parim Kosova - Kryesues;
  • Prof. Dr. Selim Daci - Anëtar;
  • Prof. Dr. Abdulla Aliu - Anëtar;
  • Prof. Asoc. Dr. Fahredin Shabani -Anëtar;
  • Prof. Ass. Dr. Hysni Terziu - Anëtar;
  • Prof. Ass. Dr. Muharrem Faiku - Anëtar;
  • Dr. sc. Mynaver Mujo - Anëtar;

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2014, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Një histori e shkurtër rreth Prizrenit"

Qyteti  i Universitetit të Prizrenit

Qyteti i Universitetit të Prizrenit