Kalendari i trajnimeve

Training calendar 2022-2023

Trajnimet Trajnerët Koha e realizimit Datat e realizimit Pjesëmarrës të synuar
Theories of learning

 

Pranvera Jetishi Çollaku

Serdan Kervan

December 2022 14.12.2022

(11:00-12:30)

2 gr/15 prs
Active learning

 

Vjollca Dibra

 

December  2022 14.12.2022

(13:30-15:00)

2 gr/15 prs
Interactive teaching techniques

 

Mirvjena Kortoçi

Adelina Rakaj

 

December 2022 19.12.2022

(10:00-11:30)

2 gr/15 prs
Bloom’s Taxonomy

 

Vedat Bajrami

Fatmir Mehmeti

January – February 2023 15.01.2023- 14.02.2023 2 gr/15 prs
Designing learning outcomes

 

Zirije Hasani

Anera Musliu

January – February 2023 15.01.2023- 14.02.2023 2 gr/15 prs
Drafting of the semester program (syllabus)

 

Halim Bajraktari

Shefki Shtërbani

January – February 2023 15.01.2023- 14.02.2023 2 gr/15 prs