You are here:

Këshilli i trajnerëve

Këshillin e trajnerëve të cilët u zgjodhën nga trajnerët e certifikuar dhe në marrëdhënie të rregullt pune në universitet:

Me të drejtë vote

1. Adelina Rakaj
2. Anera Alishani
3. Ercan Canhasi
4. Mirvjena Kortoci
5. Pranvera Jetishi
6. Serdan Kervan
7. Vjollca Dibra
.
Pa të drejtë vote:
.
1. Fatmir Mehmeti
2. Halim Bajraktari
3. Shefki Shtërbani
4. Vedat Bajrami
5. Zirije Hasani