You are here:

Këshilli administrativ

Këshilli administrativ i Qendrës për Përsosmëri në Mësimdhënie:

  • Prorektor për Mësimdhënie, Çështje të Studentëve dhe Kërkime Shkencore – Prof. Asoc. Dr. Armend Podvorica, Kryetar,
  • Prof. Ass. Dr. Zirije Hasani – anëtar;
  • Prof. Asoc. Dr. Vedat Bajrami – anëtar;
  • Prof. Ass. Dr. Venet Shala – anëtar:
  • Prof. Asoc. Dr. Muharem Faiku – anëtar:
  • Prof. Ass. Dr. Iir Krusha – anëtar;
  • Prof. Ass. Dr. Faruk Bojaxhi – anëtar;
  • Nora Rada – anëtare:
  • Fatlind Tredhaku (Student) – anëtar.