Koordinatori

Koordinatori i Qendrës për Përsosmëri në Mësimdhënie:

 

.

Prof. Asoc. Dr. Sermin Turtulla

[email protected]