You are here:

Informata për Studentë

Universiteti “Ukshin Hoti” në Prizren, nëpërmjet Qendrës së karrierës dhe Alumnit, ju fton të merrni pjesë në studimin që synon të evidentojë punësimin e studentëve të diplomuar në UUHP. Ky studim do të ofrojë gjithashtu një informacion të vlefshëm në funksion të përmirësimit të kurrikulave të studimeve në të gjitha programet që Universiteti ofron.

Pjesëmarrja juaj është shumë e rëndësishme.

*Ky pyetësor është për të gjithë studentët e diplomuar deri më tani në Universitetin “Ukshin Hoti”  Prizren.

Të bashkangjitur gjeni linkun e pyetësorit:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdk4sBM0PfgODn2kLvOisSS2nAOxqp4vZm2nrdzAz9uc21sKw/viewform?vc=0&c=0&w=1