You are here:

Infrastruktura

Në Kampusin e Universitetit “Ukshin Hoti” janë këto Hapësira infrastrukturore:

–  Amfiteatro me sipërfaqe  S-1701 m2;

47 – Zyre të Stafit akademik dhe administrativ S-1423 m2;

–  Laboratorë  S-476 m2;

40  Salla të Mësimit   S-3068 m2;

3  – Biblioteka S-527 m2;

5  – kabinete të Informatikës S- 356 m2;  dhe

Hapësirat ndihmëse ( Holli, nyje sanitare, depot, arkiva dhe ngrohja qendrore) S- 7269m2

Totali i Përgjithshëm i sipërfaqeve të brendshme  në Kampus është S-14820m2

Totali i hapësirave infrastrukturore në Universitetin “Ukshin Hoti”  është rreth 4m2 për një student