You are here:

Doctor Honoris Causa të Universitetit "Ukshin Hoti" Prizren

  1. Erhard Bühler, Komandanti i KFOR-it, (2010)
  2. Nexhmije Pagarusha, Këngëtare dhe aktore (2011)
  3. Rupert Neudeck, Gazetar Gjerman dhe humanist (2011)
  4. Dr. Elaine Berkowitz, Shtetase SHBA (2015)
  5. Ismail Kadare, Shkrimtar (2021)
  6. Christopher S. Hyland (2022)