You are here:

Bashkëpunimi Ndërkombëtar

Bashkëpunimet aktuale ndërkombëtare/kombëtare

Zyra për Marrëdhënie me Jashtë ka si objektiv implementimin e politikës bashkëpunuese të UPZ -së me universitetet e huaja. Bashkëpunimi ndërmjet universiteteve në rajonin evropian por edhe më gjerë është një domosdoshmëri e epokës në të cilën jetojmë dhe një prioritet i të gjitha institucioneve të arsimit të lartë. Si rrjedhojë zyra për marrëdhënie me jashtë synon forcimin e bashkëpunimit dhe shkëmbimit të eksperiencave në nivel studentësh, stafi akademik dhe programesh studimi ndërmjet Universiteteve vendore dhe universiteteve të huaja.

Zyra për Marrëdhënie me Jashtë ofron shërbime lidhur me projekte për personelin akademik dhe studentët e UPZ-s, duke ndihmuar në gjetjen e fondeve, dhënien e informatave për grante të ndryshme, projekte, organizimin e trajnimeve të ndryshme etj. si dhe funksionon gjithashtu në ndihmë dhe në shërbim të studentëve dhe stafit akademik të UPz-së, lidhur me lëvizjen e tyre në vende të tjera në kuadrin e programeve të ndryshme akademike ndërkombëtare.

20/01/2020

KÜTAHYA DUMLUPINAT UNIVERSITY, TURKEY

18/02/2020

Eötvös Loránd University, Hungary

02/03/2020

OeAD GmbH-Austria

02/03/2020

Universiteti "LUIGJ GURAKUQI" Shkodër, Albania

08/06/2020

ÇANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITY, Turkey

24/06/2020

University of Foggia, Italy

23/10/2020

Eskişehir Osmangazi University, Turkey

13/11/2020

Üsküdar University, Turkey

13/11/2020

Necmittin Erbakan University, Turkey

20/08/2019

Linnaeus University, Sweden

14/03/2019

University System of Georgia, USA

14/03/2019

Anadolu University, Turkey

14/03/2019

Eskişehir Techincal University, Turkey

14/03/2019

Marmara University, Turkey

14/03/2019

University of Sarajevo

14/03/2019

Universiteti Bujqësor i Tiranës, Albania

14/03/2019

Bursa Technical University, Turkey

14/03/2019

Namik Kemal University, Turkey

14/03/2019

Bezmialem Vakif University, Turkey

18/03/2019

Afyon Kocatepe University, Turkey

17/06/2019

Universiteti "Eqrem Çabeja", Gjirokastër / Albania

25/06/2019

Istanbul Arel University, Turkey

01/07/2019

Balikesir University, Turkey

01/07/2019

Recep Tayyip Erdogan University, Turkey

01/07/2019

Trakya University, Turkey

27/08/2019

Mevlana Exchange Programme Protocol (Isparta University of Applied Sciences), Turkey

27/09/2019

Universiteti Europian i Tiranës, Albania

27/09/2019

Universiteti i Tiranës, Albania

29/10/2019

College of Agriculture & Life Sciences of Chungnam National University

31/10/2019

WSB University, Poland

05/11/2019

OeAD GmbH-Austria

07/11/2019

University of Camerino, Italy

07/11/2019

Isparta University of Applied Sciences, Turkey

18/11/2019

Universiteti "Aleksandër Moisiu" Durrës, Albania

18/11/2019

Sivas Cumhuriyet Üniverisitesi, Turkey