You are here:

Konferenca Shkencore

Në këtë seksion të faqes do të gjeni bazën e të dhënave të gjitha pjesëmarrjet në Konferencat Shkencore të stafit të rregullt akademik të Universitetit tonë në fakultetet përkatëse.

 Konferenca Shkencore 2020-2022