You are here:

Dokumente

14/02/2023

Rregullore për vlerësimin e performancës së personelit akademik dhe efektin e vlerësimit

26/01/2023

UDHËZUES PËR RISHIKIMIN E PROGRAMEVE STUDIMORE NË UNIVERSITETIN "UKSHIN HOTI" PRIZREN

18/01/2023

UDHËZUES PËR HARTIMIN DHE RISHIKIMIN E SILLABUSIT

11/01/2023

Rregullore për sigurimin e cilësisë

18/02/2020

Raporti vjetor i rezultateve të vlerësimit 2019

11/02/2020

Rregullore për sigurimin e cilësisë

08/02/2020

Gjurmimi i studentëve të Universitetit "Ukshin Hoti" Prizren

29/01/2020

Udhëzues për vlerësimin e stafit akademik, vlerësimin e lëndës, dhe përdorimin e rezultateve të vlerësimit në Universitetin “Ukshin Hoti” Prizren