Në këtë seksion të faqes do të gjeni bazën e të dhënave të të gjitha punëve kërkimore shkencore të stafit të rregullt akademik të Universitetit tonë në fakultetet përkatëse.

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Universiteti i Prizrenit"

Qasja - SMU (SEMS)

Qasja - SMU (SEMS)

SEMS