Programet

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

 

Programet Studimore ne Universitetin e Prizrenit

Universiteti i Prizrenit i akredituar nga Ministria e Arsimit , Shkences dhe e Teknologjisë me 18 programe studimi në 5 fakultete, i vetmi universitet publik me një shtrirje gjeografike në rrethet: Prizren, Rahovec, Suharekë, Gjakovë, Ferizaj dhe qytete tjera për vitin e ri akademik 2014 / 2015 ju mirëpret me:

Fakultetet dhe programet e studimit

Në Universitetin “Ukshin Hoti” të Prizrenit në kuadër të pesë fakulteteve ofrohen këto drejtime dhe programe studimi: Fakulteti Ekonomik( Drejtimet: Menaxhment Ndërkombëtar dhe Administrim Biznesi); Fakulteti Juridik; Fakulteti i Shkencave Kompjuterike (Drejtimet: Dizajn Softveri; Teknologji e Informacionit dhe Telekomunikimit), Fakulteti i Edukimit (Programi fillor; Programi parafillor dhe Gjuhë gjermane; Fakulteti i Filologjisë (Gjuhë dhe letërsi shqipe; Gjuhë dhe letërsi angleze).

Në nivelin Master janë këto drejtime:

  • Programi Master në “Trashëgimi Kulturore dhe Menaxhim i Turizmit”;
  • Master në Administrim Biznesis
  • Master në Shkenca Kompjuterike dhe Teknologji Komunikimi.

 

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

" Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas, Prizren, Rinor Nuhiu, Zyrtar për Komunikim, Aktiviteti i USAID Drejtësia Vlen. Në fund pati diskutim në mes të panelistëve dhe pjesëmarrësve mbi të gjeturat dhe rekomandimet e raportit: Hartëzimi i nevojave të Komuniteteve për Drejtësi. "

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas