image_pdfimage_print
You are here:

Prof. Asoc. Dr. Sc. Ismet Temaj

Profesor i Asocuar, Rektor

Pozicioni: Profesor i Asocuar
Angazhimi: Profesor i Rregullt
Titulli: Prof. Asoc. Dr. Ismet Temaj

Ismet Temaj – CV (Shqip)

Ismet Temaj – CV (English)

Empty tab. Edit page to add content here.
Title of paper Journal name Year / Volume / Pages
Tauberian Conditions Under Which Statistical Convergence follofs from statistical summability The Bulletin of Parana´s Mathematical Society

https://www.worldcat.org/title/tauberian

-conditions-under-which-statistical-convergence-follows-from-statistical-summability-ecn1/oclc/7655591765&referer

=brief_results

Vol 37 No 4 (2019)
Some Convergence theorems for Order-Mcshane Equi-Integral in Riesz Space Jornual of Advances in Mathematics

https://www.worldcat.org/title/some-

convergence-theorems-for-order-

mcshane-equi-integral-in-riesz-space/oclc/1134120868&referer

=brief_results

Vol. 10, 2015, no 2
A Note of the Mcshane Integral on the Riesz Space Int. Journal of Math. Analysis

www.m-hikari.com/ijma/ijma-2013/ijma

-17-20-2013/shkembiIJMA17-20-2013.pdf

Vol. 7, 2013, no. 17, 807- 819
On the Integration in Mixed Topological in a Locally Convex Space ANNALS OF THE ORADEA UNIVERSITY

Fascicle of Management and Technological Engineering

https://www.worldcat.org/title/on-the

-integration-in-mixed-topological-in-a

-locally-convex-space/oclc/7181337759

&referer=brief_results

ISSUE #2, SEPTEMBER 2013,
On Mcshane Equiintegrable Sequences in Locally Convex Spaces ANNALS OF THE ORADEA UNIVERSITY

Fascicle of Management and Technological Engineering

https://www.worldcat.org/title

/on-mcshane-equiintegrable

-sequences-in-locally-convex-

spaces/oclc/8538926055

&referer=brief_results

ISSN 1583 – 0691, CNCSIS “Clasa B+” ISSUE #2, SEPTEMBER 2013,
Aplications of strong Mcshane integralto Walshseries International Western Balkans Conference of Mathematical Sciences IWBCMS 2013 p.216
The Convergence Theorems for the McShane Integral of Functions Taking Values in a Locally Convex Space Int. Journal of Math. Analysis,

https://www.m-hikari.com/ijma

/ijma-2012/ijma-37-40-2012

/temajIJMA37-40-2012.pdf

Vol. 6, 2012, no. 40, 1965 – 1976
Assessment Fourier coefficients of a function of class (, )L Theoretical Mathematics & Applications

https://www.scienpress.com/

Upload/TMA/Vol%202_1_12.pdf

vol.2, no.1, 2012, 179-188
Sandwich Theorems for Mcshane Integration Int. Journal of Math. Analysis

https://www.m-hikari.com/ijma/ijma-2011

/ijma-1-4-2011/temajIJMA1-4-2011.pdf

Vol. 5, 2011, no. 1, 23 – 34
Littlewood mbi keficientet kuazi-monoton Fourie te funksionevenga klasa L p α., EDUCOLOGIA 5/2011. 370-378.
Mchane type integration of Riesz- Space-valued function and application to savdwich property AJNTS 2010(2) XVI (28) 185-197
Teorema srednje vrijednosti za Pettis, McShane i Kurzweil-Henstockov integral funkcija s vrijednostima u lokalno-konveksnim prostorima Educa, časopis za obrazovanje, nauku i kulturu, Godina III, broj 3. 2009, 60-73
On the integration in a locally convex space of Saks type, Third internationale conference of algebra and functional analysis (2009), 136-152
On some theorems Vitaly –Caratheodry type , The scientific bulletin UNIEL PROCEEDINGS (2008), 125-138.
Teorema mbi koeficientet Fourie kuazimonoton të funksioneve nga klasa , Kërkime 16, ASHAK (2008), 179-189.
Xhevat KRASNIQI,Valbona BERISHA ,Ismet TEMAJ, Vlerësimi i koeficienteve Fourier të klasës së funksioneve të tipit , Kërkime 16, ASHAK (2008), 145-165
Empty tab. Edit page to add content here.

Publikimet e Prof. asoc. dr. Ismet Temaj

Title of paper Presentation on Conference Year / Pages
Aplications of strong Mcshane integralto Walshseries 1 st international western Balkans Conferenc of Mathematical Sciences IWBCMS 2013
Analiza e zgjidhjes eficiente të problemit k- center duke përdorur algoritmin e bashkësive dominante TAKIMI I GJASHTË VJETOR I INSTITUTIT ALB-SHKENCA “Konarenca e shkencave Inxhinerike dhe e Teknologjise se Informacionit”’IASH-2010’’ 2-5.09.2011 1-4. 09.2011 ’IASH-2010’’ 2-5.09.2011 1-4. 09.2011
Teorema konvergjence për integralin e Meksheinit në hapësirat lokalisht konvekse , TAKIMI I GJASHTË VJETOR I INSTITUTIT ALB-SHKENCA 6 Seksionit të Shkencave të natyrës” IASH-2010 2-5.09.2011
Teorema mbi konvergjencën e vargut te funksioneve te barazintegrueshme McShane Takimi i pestë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-shkenca , Seksionit të Shkencave të natyrës IASH-2010
On integration in Saks-type space 3-nd International Conference on Algebra and Functional Analysis. At the University of Elbasan, Albania 15-16.05,2009
Mbi disa teorema të tipit të Vitali –Karateodarit në hapësirat e Banahut Takimi i katërt vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-shkenca. Tetovë. ‘’IASH-2009’’ 31.08, 1-2.09.2009
Teorema Hardy mbi koeficientet Fourie të funksioneve nga klasa Konferenca mbi studimet ne shkencat e natyrës dhe didaktiken e tyre. Universiteti i Shkodrës ‘’ Luigj Gurakuqi’’ Fakulteti i shkencave te natyrës. Shkodër 14 dhjetor 2004
On some theorems Vitaly –Caratheodry type 2-nd Internacional Conference on Algebra and Functional Analysis, at the University of Elbasan,Albania. 01-02,2008
Mbi Integralin e Mekshejn në Hapesirën e Riesz “Fakulteti i Shkencave Natyrore në 100 vjetorin e Shpalljes së Pavarësisë”
Title of paper Participation on Conference Year / Pages
1 st international western Balkans Conferenc of Mathematical Sciences IWBCMS, Elbasan, Shqiperi 2013
TAKIMI I GJASHTË VJETOR I INSTITUTIT ALB-SHKENCA 6 “Konferenca e shkencave Inxhinerike dhe e Teknologjisë se Informacionit”, Prishtine ’IASH-2010’’ 2-5.09.2011 1-4. 09.2011
TAKIMI I GJASHTË VJETOR I INSTITUTIT ALB-SHKENCA 6

“Konferenca e Seksionit të Shkencave të natyrës”, Prishtine

’IASH-2010’’ 2-5.09.2011 1-4. 09.2011
Takimi i pestë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-shkenca , Tiranë ‘’IASH-2010’’ 2-5.09.2010..
3-nd International Conference on Algebra and Functional Analysis,. at the University of Elbasan, Albania. 15-16.05,2009
“Fakulteti i Shkencave Natyrore në 100 vjetorin e Shpalljes së Pavarësisë” në Konferencën Shkencore 22-23 nëntor 2012
Empty tab. Edit page to add content here.